การแผ่เมตตา กับ ความมีเมตตา
 
nong
วันที่  6 พ.ย. 2548
หมายเลข  494
อ่าน  2,104
มีความแตกต่างกันทางนัย กับทางการปฏิบัติ อย่างไรคะ?

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 6 พ.ย. 2548

     การแผ่เมตตา หมายถึง ผู้อบรมเจริญเมตตาจนมีเมตตามีกำลังมากๆ    มีความสงบของจิตในระดับอุปจารและอัปปนาฌาน   จึงแผ่ความปรารถนาดีไปยังสัตว์ทุกหมู่เหล่าทุกทิศ  ไม่มีขอบเขต   สำหรับความมีเมตตามีความหมายหลายระดับ  ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุด  ฉะนั้นก่อนที่จะแผ่เมตตาต้องอบรมให้มีเมตตาก่อน คือ ในชีวิตประจำวันมีความเป็นมิตร   มีความปรารถนาดีและความหวังดีกับทุกๆ คน และสรรพสัตว์ที่พบเห็น

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 11 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 29 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ