สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ก.ย. 2550
หมายเลข  4885
อ่าน  1,020

สังขารธรรมทั้งปวงเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทดี หรือจิตประเภทไม่ดี รูปงามหรือไม่งาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมด การเกิดดับไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์ เพราะไม่ดำรงอยู่สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะทุกข์กายที่เจ็บปวด ป่วยไข้ หรือทุกข์ที่ต้องลำบากเดือดร้อน ทุกข์ที่พลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือทุกข์ที่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเท่านั้น สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นสุข บางท่านอาจสงสัยว่า จิตที่เพลิดเพลินยินดีเป็นสุขก็มี เหตุใดจึงว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  ที่ว่าเป็นทุกข์นั้น เพราะจิตที่เพลิดเพลินยินดีนั้นก็ไม่เที่ยง ฉะนั้น สังขารธรรม คือ จิต เจตสิก รูป ทั้งหมดเป็นทุกข์ เพราะจิต  เจตสิก รูป ทั้งหมด ไม่เที่ยง

จากหนังสือ บทบาท อ.สุจินต์ ในการเผยแผ่พุทธธรรม 

โดย พระธนนาถ นิธิปญฺโญ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ก.ย. 2550

ความสุขก็ไม่เที่ยง เพราะเกิดดับ จึงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ