รู้คุณของความดี

 
nattawan
วันที่  8 ก.ค. 2567
หมายเลข  48074
อ่าน  76

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เห็นในคุณความดีประการต่างๆ จริงหรือเปล่า? ถ้าเห็นจริงๆ ท่านเองจะทำความดีและเข้าใจธรรมะ

พูดถึงเรื่องกตัญญู ขณะใดก็ตามที่รู้คุณของความดี อย่าลืม!!! รู้คุณของความดีนั้นเป็นผู้กตัญญู

เวลาที่เห็นใครทำกุศล เขาทำกุศลเป็นคุณความดี รู้คุณคือความดีของผู้ที่ทำกุศล กุศลของคนอื่นคือว่ารู้คุณของความดีที่คนอื่นทำ ... ที่เป็นกุศลของเขา

เพียงแค่อนุโมทนา ... จิตของเราไม่เศร้าหมองเลย ไม่ริษยา ไม่โกรธสามารถที่จะมีการรู้คุณของความดี จิตผ่องใส เพราะขณะนั้นเบิกบานในกุศลแม้ของคนอื่น

ถ้าเป็นกุศลของตนเองจะยิ่งกว่านั้นซักแค่ไหน? เพราะฉะนั้น มั่นคงที่จะทำความดี อยู่ด้วยความดี ก็มั่นคงว่าได้ทำดีแล้ว กุศลกรรมความดีนั้นก็ต้องให้ผลที่ดี

ความดี ความดีจริงๆ หรือเปล่า? ดีจริงๆ ก็ต้องดีสิ!!! รู้คุณคือรู้ว่าความดีนั้นมีประโยชน์ ไม่มีโทษใดๆ เลยทั้งสิ้น และเห็นประโยชน์ของคุณความดีเพิ่มขึ้น เห็นคุณความดีที่เป็นเมตตาไหม? เห็นคุณความดีที่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นไหม? เห็นคุณความดีของการที่จะเข้าใจธรรมะไหม?

ทุกอย่างก็เป็นความดี เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นคุณของความดี มีหรือที่จะไม่ทำดี?? ถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ทำดี คนนั้นเห็นคุณของความดีจริงๆ หรือเปล่า??


พระธรรม คือ คำสอนเพื่อให้เข้าใจความจริง คือ ธรรมะ ทั้งสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลธรรม และสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรม และไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลแต่มีจริงๆ ขณะนี้ เช่น เห็น แข็ง เสียงเพราะฉะนั้น ศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะ สอนให้รู้จักดีรู้จักชั่ว สอนให้เห็นว่าคุณความดีมีจริงเป็นธรรมะ ธรรมะที่ดีเจริญขึ้นเพื่อขจัดธรรมะที่ไม่ดี

ขณะนี้กำลังได้ฟังคำจริงของผู้ทรงตรัสรู้ความจริง คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความดีเป็นสิ่งที่มีคุณแน่นอน เพราะไม่มีโทษ

คำจริงประเสริฐสุด เป็นเหตุให้ผู้ไม่รู้ได้เข้าใจความจริง

โสภณเจตสิก 25 ประเภท ประกอบปรุงแต่งจิตให้เป็นจิตที่ดีงาม ประการแรกคือศรัทธา ถ้าไม่มีศรัทธากุศลต่างๆ ไม่สามารถเกิดได้เลย เป็นเหตุให้ธรรมะที่ดีเกิดขึ้น ขณะที่ฟังธรรมะดีไหม??

ศรัทธาอุปมาเหมือนกับมือที่ถือไว้ซึ่งกุศลธรรม

เชิญชม

สนทนาธรรมออนไลน์
เรื่อง รู้คุณของความดี

กับ คณะอาจารย์ มศพ.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.00 - 11.30 น.

🟦Facebook​ : วิทยุออนไลน์​บ้านธัมมะ
www.facebook.com/share/v/4jsGGXKV1SrTjB7J/?mibextid=qi2Omg

🟦Facebook​ : ชมรมบ้านธัมมะ
www.facebook.com/share/v/MHE6ajP8nMKe5eNw/?mibextid=qi2Omg

🟥YouTube : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
www.youtube.com/live/WTcmNp1B1DQ?si=CsARR2ncVjoeIRim

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เฉลิมพร
วันที่ 8 ก.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ