เพราะชินเสียแล้วกับความเห็นผิด

 
nattawan
วันที่  11 มิ.ย. 2567
หมายเลข  47826
อ่าน  49

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเห็นผิดประการต่างๆ เกิดพร้อมกับโลภะ จึงเลิกยาก เพราะติด เพราะชินเสียแล้วกับความเห็นผิด

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 11 มิ.ย. 2567

การกราบไหว้บูชา ไม่ได้หมายถึงการรู้จักพระพุทธเจ้า

การรู้จักพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ฟังพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 11 มิ.ย. 2567

ถ้าไม่รู้ละไม่ได้ เพราะไม่ใช่เราละ

แต่เป็นความเห็นถูกที่ละความเห็นผิด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ