ไม่หมดอกุศล เพราะชอบอกุศล

 
nattawan
วันที่  11 มิ.ย. 2567
หมายเลข  47828
อ่าน  39

= ไม่หมดอกุศล เพราะชอบอกุศล

ชอบโลภะมากๆ จนกว่าจะรู้ว่าชอบน้อยดีกว่าชอบมาก

= อยากเป็นพระพุทธเจ้าไหม? เพราะต้องบำเพ็ญคุณความดียิ่งกว่าใครจะรู้ได้

แค่รู้แล้วบอกคนอื่นหรือรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้?

เป็นแค่สาวกก็ยากมาก

ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นแค่สาวกต้องศึกษาให้ละเอียด ถูกต้องและรู้เท่าไหร่ก็ให้คนอื่นรู้เท่านั้นดีไหม?

เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เสียสละความเป็นเรา

มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีและเข้าใจธรรมะ ถ้าไม่ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจธรรมะ ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

= ปรากฏดีตามความเป็นจริง หรือเห็นเป็นเห็นที่กำลังปรากฏหรือยัง?

สนทนาธรรมกับชาวเนปาล 11 มิ.ย. 67


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 11 มิ.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ