สิ่งที่มีจริงกำลังมีให้รู้_สนทนาธรรมไทย-ฮินดี Varanasi.India (บ่าย)

 
เมตตา
วันที่  3 มิ.ย. 2567
หมายเลข  47806
อ่าน  106

สิ่งที่มีจริงกำลังมีให้รู้_สนทนาธรรมไทย-ฮินดี Varanasi.India (บ่าย)

ชาวอินเดีย: ขอท่านอาจารย์ช่วยปูพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยให้กับผู้ที่มาฟังใหม่ด้วย

ท่านอาจารย์: ไม่ยากเลย กำลังพูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้

คุณสุคิน: ผมได้อธิบายว่าอะไรมีจริง หมายความว่ามีอะไรที่เป็นพื้นฐานกว่าการเข้าใจสิ่งที่มีจริงตอนนี้

ท่านอาจารย์: สิ่งที่มีจริงกำลังมีให้รู้ ถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีให้รู้ จะสามารถรู้อะไรได้?

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนที่ไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ ให้เริ่มรู้ว่า สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไร

ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ แล้วพูดเรื่องอื่นที่ไม่ได้มีเดี๋ยวนี้ จะเข้าใจอะไร? อยากรู้เรื่องสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ แล้วจะรู้ได้ไหม?

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า ทรงตรัสว่าอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า ก่อนเห็น ไม่มีเห็น

แล้วเห็นเกิดเมื่อไหร่?

เห็น เกิดเดี๋ยวนี้ แต่ไม่รู้ว่า เห็น เป็นอะไร

กำลังเห็น แล้วไม่รู้ว่า เห็น คืออะไร ตลอดชีวิตที่เห็นไม่รู้ว่าเห็นคืออะไร แล้วจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม?

ถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้จักเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็น

เห็น เกิดแล้วไม่รู้ ไม่รู้ มีจริงๆ ไหม?

ชาวอินเดีย: มีครับ

ท่านอาจารย์: เพราะฉะนั้น อวิชชาเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีได้ ต้องเข้าใจความจริงทุกขณะ

ต้องเริ่มจาก เห็น เดี๋ยวนี้ว่าเห็นอะไร ถ้าไม่ได้ฟัง คำ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไร กำลังเห็น เห็นอะไร?

บางคนสงสัยว่า ทำไมไม่พูดเรื่องอื่นๆ พูดแต่เรื่องเห็นตั้งแต่เช้า ตอนเช้าพูดเรื่องเห็น เดี๋ยวนี้ก็เห็น เข้าใจอะไรหรือเปล่า? ถ้าไม่ใช่เข้าใจเห็น เดี๋ยวนี้กำลังคิด เข้าใจคิดไหม?

เดี๋ยวนี้ จำได้ว่า เห็นอะไร จำ เป็นอะไรก็ไม่รู้ แล้ว จำ มีจริงหรือเปล่า? เมื่อมีจริง จำ เกิดหรือเปล่า?

เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่อง จำ หรือเปล่า? วันนี้ได้ความเข้าใจเล็กน้อยว่า สิ่งที่มีต้องเกิด ถ้าไม่เกิดไม่มี สิ่งที่เกิดมี แล้วก็ดับ จริงหรือเปล่า?

เห็นมีจริง เมื่อเห็นเกิดแล้วดับ เดี๋ยวนี้เห็นกำลังเกิดและดับหรือเปล่า?

ชาวอินเดีย: ครับ

ท่านอาจารย์: เพราะฉะนั้น กำลังเข้าใจธรรม สิ่งที่มีจริง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับ

ก่อนเห็น ไม่มีเห็น มีเห็นแล้วดับ เห็นเป็นคนหนึ่งคนใดได้ไหม? เดี๋ยวนี้เห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นแล้วดับ เห็นเป็นใตรหรือเปล่า? เห็นเป็นนกหรือเปล่า? เห็นเป็นงูหรือเปล่า? เห็นเป็นแมวหรือเปล่า?

ชาวอินเดีย: ไม่ครับ

ท่านอาจารย์: ตลอดศรีษะจรดเท้า ถ้าไม่เกิดมีไหม สิ่งที่เข้าใจว่า เป็นเราทั้งตัว เป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะเห็น สามารถที่จะจับ แต่เป็นธรรมทั้งหมด ไม่ใช่ใคร

ขอเชิญอ่านได้ที่ ...

ฟังธรรมะ เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง ขณะนี้

ธรรมคือสิ่งที่มีจริง

ขอเชิญฟังได้ที่ ...

ปัญญารู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ และกราบยินดีในกุศลของคุณสุคิน ผู้ถ่ายทอดคำท่านอาจารย์เป็นภาษาฮินดีค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ