การใส่บาตร

 
อย่าหยิ่งผยอง
วันที่  8 พ.ค. 2567
หมายเลข  47734
อ่าน  250

หนูอยากทราบว่าจะบาปไหมคะ หนูตั้งใจจะใส่บาตรกับพระภิกษุ ด้วยอาหารแต่ท่านเปิดบาตรมาหนูตกใจบาตรของท่านมีแต่เงิน หนูก็ตั้งใจใส่อาหารให้ ทำให้หนูรู้สึกไม่สบายใจภายหลังค่ะ ครั้งหน้าไม่กล้าจะใส่บาตรอีกเลยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะนั้นได้ใส่อาหาร ไม่ได้ใส่เงิน จากการกระทำของเราจึงไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ภิกษุท่านผิดพระวินัยแต่อย่างใด แต่สำหรับภิกษุรูปดังกล่าวนี้ท่านผิดพระวินัยแน่นอนก่อนหน้านี้แล้วที่ท่านรับเงิน ดังนั้น ถ้าเห็นว่าภิกษุท่านประพฤติผิดพระวินัย คฤหัสถ์ก็สามารถไม่ลุกรับกราบไหว้ ไม่ถวายการต้อนรับได้ เพื่อให้ภิกษุท่านได้รู้ตัวว่าท่านประพฤติผิด ประพฤติไม่เหมาะไม่ควร

จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ท่านผู้ถามได้เกิดความละเอียดว่าในเมื่อภิกษุท่านไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้ทำผิดต่อไป ข้อที่น่าพิจารณาคือ ผู้ที่ควรรับทาน มีมาก ที่เราสามารถจะเกื้อกูลสงเคราะห์ได้ ให้ประโยชน์กับผู้รับซึ่งเขาต้องการจริงๆ จึงไม่ควรจำกัดเลยในเรื่องของการเจริญกุศล ครับ

... ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2567

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อย่าหยิ่งผยอง
วันที่ 20 พ.ค. 2567

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 1 โดย khampan.a

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะนั้นได้ใส่อาหาร ไม่ได้ใส่เงิน จากการกระทำของเราจึงไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ภิกษุท่านผิดพระวินัยแต่อย่างใด แต่สำหรับภิกษุรูปดังกล่าวนี้ท่านผิดพระวินัยแน่นอนก่อนหน้านี้แล้วที่ท่านรับเงิน ดังนั้น ถ้าเห็นว่าภิกษุท่านประพฤติผิดพระวินัย คฤหัสถ์ก็สามารถไม่ลุกรับกราบไหว้ ไม่ถวายการต้อนรับได้ เพื่อให้ภิกษุท่านได้รู้ตัวว่าท่านประพฤติผิด ประพฤติไม่เหมาะไม่ควร

จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ท่านผู้ถามได้เกิดความละเอียดว่าในเมื่อภิกษุท่านไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้ทำผิดต่อไป ข้อที่น่าพิจารณาคือ ผู้ที่ควรรับทาน มีมาก ที่เราสามารถจะเกื้อกูลสงเคราะห์ได้ ให้ประโยชน์กับผู้รับซึ่งเขาต้องการจริงๆ จึงไม่ควรจำกัดเลยในเรื่องของการเจริญกุศล ครับ

... ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

กราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นมากๆ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ