บวชทำไม?

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  29 มี.ค. 2567
หมายเลข  47667
อ่าน  50

บันทึกการสนทนาพิเศษ โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะอาจารย์ มศพ. เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ