วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ สนทนาเรื่อง การเผยแพร่พระศาสนาที่ประเทศอินเดีย

 
มศพ.
วันที่  24 มี.ค. 2567
หมายเลข  47649
อ่าน  277

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ขอเชิญฟัง

คุณมาดีและคุณนันทิตา แก้วทานัง
สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และอาจารย์ มศพ.

เรื่อง "การเผยแพร่พระศาสนาที่ประเทศอินเดีย"

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ทางสื่อออนไลน์ของ มศพ.


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
วันที่ 27 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 27 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Jarunee.A
วันที่ 30 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 5 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 5 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Selaruck
วันที่ 5 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณตุ้มและพี่ตู่อย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ