กิเลสอยู่ที่ไหน ปัญญาต้องอยู่ที่นั่น เพื่อละกิเลส

 
nattawan
วันที่  11 ก.พ. 2567
หมายเลข  47383
อ่าน  181

🍃เมื่อฟังธรรมแล้วรู้ว่า ไม่รู้และไม่ดี
ไม่ดีเพราะไม่รู้
🍂กิเลสอยู่ที่ไหน ปัญญาต้องอยู่ที่นั่น เพื่อละกิเลส
🍃ทุกวันก็ผ่านไปด้วยความไม่รู้ ตราบใดที่เริ่มต้นด้วยความไม่รู้ ความดีจะมาจากไหน
🍂ฟังธรรมเพื่อค่อยๆ เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ กิเลสมากมายจะละได้เมื่อเข้าใจธรรม ถ้าไม่รู้จักกิเลส จะละกิเลสได้อย่างไร
🍃รู้ว่าไม่ดี แต่ก็ไม่มีใครละ มีแต่เพิ่ม หลงไปในคุกของสังสารวัฏฏ์ จนกว่าจะได้ฟังธรรม รู้ว่ากิเลสไม่ดี จะได้ไม่สะสมกิเลส ฟังเพื่อเข้าใจและละความไม่รู้

สนทนาธรรมนครสวรรค์
เช้า ๑๑ ก.พ. ๕๙

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 11 ก.พ. 2567

แนะนำหนังสือ www.dhammahome.com/book/topic/954

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ