คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ

 
nattawan
วันที่  6 ก.พ. 2567
หมายเลข  47364
อ่าน  101

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 266

[๖๘๐] พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า

... ..คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆ ส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก ดังนี้.

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 6 ก.พ. 2567

1.อะไรมี จึงมีสมมติว่ามีสัตว์ บุคคล 2.รูปใครเป็นคนสร้าง 3.คนสร้างรูปอยู่ ณ ที่ไหน 4.อะไรเกิด 5.อะไรดับ

1.อะไรมี จึงมีสมมติว่ามีสัตว์ บุคคล 4.อะไรเกิด 5.อะไรดับ
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 109

เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่ การสมมติ ว่าสัตว์ย่อมมี ฉันนั้น ความจริง ทุกข์
เท่านั้นย่อมเกิด ทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และ
เสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ.


2. รูปใครเป็นคนสร้าง

3. คนสร้างรูปอยู่ ณ ที่ไหน

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 106

รูปนี้ ไม่มีใครสร้าง อัตภาพนี้ ไม่มี ใครก่อ รูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ดับไป
เพราะเหตุดับ.

กลุ่มทำดีและศึกษาพระธรรม
www.dhammahome.com
Photo cr. My world is beautiful

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 6 ก.พ. 2567
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ