สิ่งที่ควรให้ที่สุดที่ผู้รับควรรับที่สุด คือการเห็นถูกและเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้

 
nattawan
วันที่  16 พ.ย. 2566
หมายเลข  46973
อ่าน  248

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางส่วนจากการสนทนาปัญหาธรรม 14 พ.ย. 66

การตั้งตนที่ถูกต้องที่จะเข้าใจว่าธรรมไม่ใช่เรานั้นสำคัญอย่างไร? ... อยู่ในโลกของความไม่รู้มานานมากในสิ่งที่มีจริงๆ แต่เมื่อมีผู้ตรัสรู้และทรงแสดง ... ต้องฟังเพื่อจะได้เข้าใจถูก จากเดิมที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตาย และสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย

มีคำที่ให้เราเริ่มไตร่ตรองค่อยๆ เข้าใจความจริงว่าจริงไหม ตั้งตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปด้วย เป็นสิ่งซึ่งแล้วแต่ผู้ที่สะสมการเห็นประโยชน์ว่า เกิดแล้วต้องตายแน่ๆ แต่ก่อนตายต้องมีทุกข์ มีสุข มีสนุกสนาน มีทุกอย่าง ดูเหมือนเป็นของเราและเป็นตัวเรา แต่ว่าความจริงไม่มีใครที่จะรู้ได้ สิ่งที่เหมือนมั่นคงถาวรเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความจริงเพียงปรากฏที่สั้นกว่าที่ปรากฏ เกิดและดับสืบต่อจนเป็นสิ่งที่ต่อกันเป็นรูปร่างสัณฐาน เป็นความรู้สึก เป็นความจำ ทุกอย่างเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด

เริ่มไตร่ตรองและพิจารณาว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเองไม่ต้องทำอย่างอื่น เพียงแต่ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสและเข้าใจถูก เริ่มรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุด และไตร่ตรองให้ครบถ้วนว่า ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเรา ไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆ

กว่าจะประจักษ์แจ้งว่าไม่ใช่เรา ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ต้องฟังคำจากผู้ทรงประจักษ์แจ้ง ฟังด้วยความตรง ด้วยความเห็นประโยชน์จริงๆ และไตร่ตรองคำที่ได้ฟังว่าจริงไหม จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร!!!

อดทนไหมที่จะฟังแต่ละคำของผู้ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกขณะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ยินดียิ่งที่มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรม เพื่อรู้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่าฟังด้วยความสนใจ ใส่ใจ ไตร่ตรองตั้งแต่ต้น ศึกษาอบรมความเข้าใจเรื่อยมา จนมั่นคงขึ้น จนไม่มีเราจริงๆ

สิ่งที่ควรให้ที่สุดที่ผู้รับควรรับที่สุด คือการเห็นถูกและเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ทุกอย่างที่กำลังมีในชีวิตประจำวัน เมื่อได้รู้ว่ามีผู้เข้าใจถูกในความจริงเดี๋ยวนี้ ก็แช่มชื่น ยินดี เบิกบานในความเข้าใจที่ได้เกิดขึ้น เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งจริงๆ ที่ได้เข้าใจธรรมะ ที่เป็นความเข้าใจถูกที่ไม่เคยมีมาเลยในสังสารวัฏฏ์

ยินดียิ่งที่ได้ร่วมกันดำรงพระศาสนาในทางที่ถูกต้อง

การฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย แต่ก่อนตายก็ให้ตนเองและผู้อื่นได้เข้าใจถูกต้อง ค่อยๆ ละความทุกข์มากหรือน้อยก็ตามที่จะต้องเกิดในชาติต่อๆ ไปในสังสารวัฏฏ์ จนสามารถพ้นจากความทุกข์ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไป

ไม่มีความยินดีใดยิ่งไปกว่าความยินดีในธรรมะ แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคน ประโยชน์คือความเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มี

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

เชิญคลิกชม ...

สนทนาปัญหาธรรม โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะอาจารย์ มศพ. วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 11.30 น.

🔵FB: ชมรมบ้านธัมมะ fb.watch/oiDpcEFyjU/?mibextid=Na33Lf

🔵FB G: ชมรมบ้านธัมมะ m.facebook.com/groups/dhammahome/permalink/7691132427579964/?mibextid=Na33Lf

🔴YouTube : dhammahomelive www.youtube.com/live/pLeKYaCcX8c?si=_bVsZ2DMmvjjW_NT


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ