เผาธาตุเลวต้องด้วยธาตุดี

 
nattawan
วันที่  19 ก.ย. 2566
หมายเลข  46575
อ่าน  428

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สนทนาปัญหาธรรม 19 ก.ย. 66

สติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง!!!

การขัดเกลา ละคลายและเผาธาตุเลวต้องด้วยธาตุดี คือ กุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญา โดยเดช 5 อย่างเผาธาตุเลวทีละอย่างจนหมดสิ้นไป คือ

1. จรณเดช เดช คือ เครื่องดำเนินไปคือ ศีลความประพฤติที่ดีงาม แผดเผาความเป็นผู้ทุศีลให้หมดสิ้นไปได้

2. คุณเดช ยังเดชให้สิ้นไป คือ คุณเผาความฟุ้งซ่านได้

3. ปัญญาเดช เผาความไม่รู้ (อวิชชา) ได้ คือ อริยมรรค

4. บุญญเดช ขัดเกลากิเลสจนสามารถดับอนุสัยกิเลสที่ติดแน่นในจิต

5. ธรรมเดช ได้แก่พุทธวจนเดชหรือพระพุทธพจน์ทั้งหมด เผาผลาญความเห็นผิด ลัทธิความเชื่อต่างๆ ให้หมดสิ้นไปได้ เป็นหลักเกื้อกูลให้ 4 เดชเบื้องต้นเจริญขึ้นได้

วันๆ หนึ่งมีธรรมะที่เป็นเดช (เผา) ที่เผากิเลสหรือถูกกิเลสเผา!!! วันๆ ถูกกิเลสเผามากกว่าเผากิเลส (อกุศลเกิดมากกว่ากุศลเกิด) เช่น มีแต่ความอยาก มีความเดือดร้อนใจ เช่น ความโกรธ อยากได้แล้วไม่ได้ ท้อแท้และเครียดและความสงสัย โทมนัสเกิดเพราะถูกโทสะเผา มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน

สะท้อนถึงชีวิตของผู้ที่ยังมีกิเลสและถูกกิเลสเผา แต่ผู้ฟังธรรมะก็มีกุศลศีลเกิดบ้าง เช่น ความสงบ ความเมตตา เป็นต้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษา เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจถูกเห็นถูก และเผากิเลสทั้งหมดให้หมดสิ้นไป

เชิญคลิกชม

การสนทนาปัญหาธรรม กับคณะอาจารย์ มศพ.

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566
เวลา 10.00 - 11.30 น.

FB : วิทยุออนไลน์​บ้านธัมมะ fb.watch/n8O7mV5dPK/?mibextid=Na33Lf

YouTube : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.youtube.com/live/NZz58zUsg_M?si=zzzChOmG9_5ju4sk

กราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 19 ก.ย. 2566

จะมากด้วยกุศลหรือจะน้อยด้วยกุศลก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจธรรมะและขณะนั้นรู้ในความเป็นอนัตตา

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม ธรรมเดช อานุภาพของธรรมที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ