ทำไมลมหายใจเป็นจิตตชรูป?

 
ทรงศักดิ์
วันที่  19 ก.ย. 2566
หมายเลข  46574
อ่าน  249

ลมที่หายใจเข้าหรือออกน่าจะเป็นอุตุชรูป พิจารณาอย่างไรจึงเป็นลมที่เกิดจากจิตครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 21 ก.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อกล่าวถึงลม (วาโยธาตุ) แล้ว ก็ต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่า ลมเป็นสภาพธรรมที่มีจริง อันเป็นวาโยธาตุ ลมเกิดจากสมุฏฐานต่างๆ คือ เกิดจากจิต เกิดจากอุตุ เกิดจากกรรม และเกิดจากอาหาร เพราะทุกกลุ่มของรูป จะไม่ปราศจากธาตุลมคือวาโยธาตุเลย ส่วนลมที่เป็นลมหายใจ ย่อมเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน ลมที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน นั้น จึงเป็นลมที่ละเอียดมาก การจะรู้สภาพธรรมที่เป็นธาตุลมที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน จึงเป็นเรื่องยาก ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ดังนั้น การพิจารณาลมหายใจที่เป็นอานาปานสติ จึงเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษ เพราะเป็นเรื่องละเอียดมาก

ได้ฟังเรื่องลมหายใจว่า เป็นรูปที่เกิดจากจิต เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏที่กายนี้ แล้ว แม้ว่าจะไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะระลึกรู้ตรงลักษณะของลมหายใจ แต่ก็เข้าใจในขั้นฟังว่าเป็นธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา ครับ

... ยินดีในกุศลของคุณทรงศักดิ์และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 21 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 24 ก.ย. 2566

ขออนุโมทนาคับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ