การเห็นรับรู้ว่าเป็นต้นไม้ เสาไฟ รถยนต์ จัดเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไหม

 
lokiya
วันที่  21 ม.ค. 2566
หมายเลข  45498
อ่าน  477

การเห็นรับรู้ว่าเป็นต้นไม้ เสาไฟ รถยนต์ จัดเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง จากประเด็นคำถามที่ว่า รู้ว่าเป็นต้นไม้ เสาไฟ รถยนต์ จัดเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไหม? ตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเสมอไป ขึ้นอยู่กับสภาพจิตขณะนั้น กล่าวคือ ถ้าเห็นว่า เป็นต้นไม้ เป็นเสาไฟ เป็นรถยนต์ เป็นสิ่งที่เที่ยง ยั่งยืน นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างแน่นอน หรือ ไม่ได้มีความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืน แต่เกิดติดข้องยินดีพอใจ เท่านั้น นั่นก็เป็นโลภะ ที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิด ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว เป็นพระอรหันต์ ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นเลย ท่านก็เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ไม่ได้เป็นไปกับด้วยกิเลสใดๆ เลย เช่น พระอรหันต์ ยังกล่าว่า นี่ บาตรของเรา นี่ จีวรของเรา เป็นต้น ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 22 ม.ค. 2566

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ