คำว่า สัตว์ร้องไห้ ในพระไตรปิฎกหมายถึงอาการใดบ้าง

 
pdharma
วันที่  19 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45358
อ่าน  328

ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงทั้ง ธรรมที่ทำให้สัตว์ร้องไห้ และ ธรรมที่ไม่ทำให้สัตว์ร้องไห้

อยากทราบว่า สัตว์ร้องไห้ หมายถึงอาการหรือสภาพธรรมใดบ้าง

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 20 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้ ก็ยังมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดการร้องไห้ ตามการศึกษาก็เข้าใจได้ว่า จิต ที่ทำให้เกิดรูปร้องไห้ ได้แก่ โทสมูลจิต ๒ ดวง ดังนั้น ขณะที่ร้องไห้ ต้องเป็นอกุศลเท่านั้น และเป็นอกุศลประเภทที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยเท่านั้น

แต่ถ้าพิจารณาถึงขณะที่น้ำตาไหล อาจจะเป็นกุศล หรือ อกุศลก็ได้ เช่น ฟังพระธรรม เกิดความเข้าใจ ซาบซึ้งปลาบปลื้มใจ จนน้ำตาไหล ตลอดจนถึงขณะที่ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วน้ำตาไหล อันนี้เป็นกุศล ในทางตรงกันข้าม ขณะที่เกิดความสูญเสีย ก็มีน้ำตาไหลจากความเศร้าโศก อันนี้เป็นอกุศลอย่างแน่นอน แต่ถ้ากล่าวถึงขณะที่ร้องไห้ ต้องเป็นอกุศลจิต ประเภทโทสมูลจิตเท่านั้น ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 22 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และยินดีในความดีของ อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Papsi
วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณในคำถาม ขอน้อมกราบอนุโมทนาในคำอธิบายโดยท่านอ.คำปั่น สาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า น้ำตาของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ เพราะฉะนั้นชาติใดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ