ผู้เพิ่งจากไป คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๕๙

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  16 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45348
อ่าน  719

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๕๙ ได้จากพวกเราไปแล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ที่จังหวัดราชบุรี

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
talaykwang
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ยินดีในกุศล​ทุกประการ ที่คุณสุธิดา ได้ทำไว้ดีแล้วค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออุทิศกุศลทั้งปวงที่ได้ทำมาแล้วให้กับน้องติ๋วคุณสุธิดา จีรวัฒนดิลกขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปทุม
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ขอกุศลทุกประการ ขอจงสำเร็จ แด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 17 ธ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่พี่ติ๋วผู้เพิ่งจากไปและเป็นบุคคลใหม่แล้ว หากอยู่ในภพภูมิใดที่รับรู้ได้ เพื่อมีจิตโสมนัสยินดีในกุศลทั้งปวงนี้ด้วยเทอญ

การจากไปของพี่ติ๋วเป็นเครื่องเตือนใจให้ นึกถึงคำท่านอาจารย์ "ทุกอย่างมีเพียงชั่วคราว"

รู้ว่า ยังเป็นผู้ประมาทมากๆ เพราะไม่เคยคิดว่าการพบกันวันที่ 7 ธ.ค. 2565 จะเป็นการสนทนากันครั้งสุดท้าย ..เห็นคุณค่าของเวลาในการฟังพระธรรมและเจริญกุศลทุกประการต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
วันที่ 17 ธ.ค. 2565

ขออุทิศบุญกุศลที่ได้ทำมาแล้วแด่ พี่ติ๋ว สุธิดา จีรวัฒนดิลก ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
siraya
วันที่ 17 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่พี่ติ๋ว สุธิดา จีรวัฒนดิลก ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lokiya
วันที่ 18 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
papon
วันที่ 19 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลให้ คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เฉลิมพร
วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว แด่คุณสุธิดา จีรวัฒนดิลก ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนั้น ด้วยเทอญ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ