ลักษณะผู้ศึกษาธรรมะ

 
น้ำนิ่ง
วันที่  14 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45345
อ่าน  446

สวัสดีค่ะอาจารย์

ดิฉันนานๆ ทีเข้ามาศึกษาธรรมะในที่นี้ บ้างเข้ามาฟังคลิป อ่านและถามคำถามที่สงสัยใคร่รู้ มิได้เจตนาจะลบหลู่แต่อย่างใด

บ่อยครั้งพบเห็นคนที่ศึกษาคำของท่านอาจารย์สุจินต์เป็นประจำ และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ศึกษา คุณประโยชน์ และได้ชักชวนให้ผู้คนอื่นๆ เข้ามาศึกษาและสนใจธรรมะของท่านอาจารย์รวมถึงตัวดิฉัน แต่เขาผู้นั้นกลับมีอารมณ์ขุ่นข้อง โกรธเคืองรุนแรง พูดเหน็บแนมส่อเสียดเสมอๆ เหมือนที่เคยเป็น (ก่อนศึกษา) จนบางครั้งทำให้ดิฉันคิดว่าการศึกษาธรรมะเป็นประจำ ไม่สามารถลดทอนสิ่งเหล่านี้ได้เลย จนบ่อยครั้งดิฉันถอดใจกับการศึกษาธรรมะไปเสียอย่างนั้น เพราะคิดว่าขนาดคนคร่ำเคร่งศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวได้ยังไม่ได้ดีขึ้นเลย

ขออาจารย์ให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปกติในชีวิตประจำวัน แต่ละบุคคล มีอกุศลมากด้วยกันทั้งนั้น ทั้งความติดข้องยินดีพอใจ ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจ เป็นต้น แสดงให้เห็นเลยว่า ตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสใดๆ ได้ กิเลสนั้นๆ เมื่อได้เหตุได้ปัจจัย ก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ นี้คือ ความเป็นจริง แม้ในบุคคลผู้ที่ศึกษาพระธรรม ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอกุศ ไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธ ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดข้อง เป็นต้น อกุศล ยังอยู่เต็ม แต่เมื่อได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย อกุศล ก็จะค่อยๆ เบาบางลงได้ตามระดับของปัญญา แต่จะขัดเกลาละคลายในทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไร? เพราะในสังสารวัฏฏ์ที่ผ่านมาๆ จนถึงขณะนี้ สะสมอะไรไว้มาก? คำตอบ คือ สะสมอกุศลไว้มาก ดังนั้น ผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริง จึงต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาต่อไปในท่ามกลางอกุศลซึ่งมีมาก และปัญญาขั้นฟัง ยังไม่สามารถดับกิเลสได้

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์จริงๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้อง แม้อกุศล ก็เป็นสิ่งที่มีจริง ปัญญาสามารถเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรม ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่บุคคล และปัญญานี้แหละที่จะค่อยๆ เห็นโทษเห็นภัยของอกุศล ตามความเป็นจริง ครับ

....ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
siraya
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Papsi
วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ฟังธรรมะ ฟังคำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

กิเลสที่เราสะสมมานานเป็นอสงไขย์นับไม่ได้ ไม่สามารถละได้เพียงขั้นการฟัง หรือการศึกษา แต่ถ้าสะสมความเห็นถูก ความเข้าใจถูก วันหนึ่งจากคนไม่ดีก็เป็นคนดีได้ ส่วนคนดีที่ไม่ได้ศึกษาธรรม วันหนึ่งก็กลายเป็นไม่ดีได้ เพราะฉะนั้นไม่ประมาทในการฟังธรรม และอบรมปัญญาต่อไปค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ