ศรัทธา ที่เคยคิดว่าเข้าใจ

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 พ.ย. 2565
หมายเลข  45185
อ่าน  329

บันทึกการสนทนาธรรมบางตอน โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ