อึดอัดกับอลัชชี

 
somchart@dh
วันที่  19 พ.ย. 2565
หมายเลข  45135
อ่าน  285

ผมกับแฟนทำมาค้าขายในตลาดแห่งหนึ่ง เจอกับพระอลัชชี อยากได้ก็มาจ้องเอา ถ้าไม่สนใจ ลูกค้าคนอื่นก็มองเราเหมือนคนไม่ดี มีอะไรที่จะบอกกับพระอลัชชีรูปนี้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 20 พ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ภิกษุที่เดินตามตลาด หาซื้อของ นั่น ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย แสดงถึงความเป็นผู้ไม่ได้ขัดเกลากิเลส มีชีวิตไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์ และถ้ามีการเอ่ยปากขอ หรือ แสดงอาการขอ กับคนที่ไม่ใช่ญาติ และไม่ใช่บุคคลผู้ปวารณา (ผู้เปิดโอกาสให้ขอ) ก็เป็นโทษอีก และยิ่งถ้าขอในสิ่งที่ไม่ควรกับเพศบรรพชิต ก็ยิ่งไม่สมควร

ดังนั้น เมื่อพบเจอภิกษุอลัชชี (ผู้ไม่มีความละอาย) เห็นชัดๆ อยู่ว่า ท่านกำลังทำผิด เราในฐานะของคฤหัสถ์ ก็สามารถที่จะไม่ลุกรับกราบไหว้ ไม่ต้อนรับ ได้ เพื่อเป็นการเตือนให้ท่านได้สำนึกว่าท่านกำลังทำตัวไม่เหมาะสม หรือ ถ้าเป็นในกรณีที่ท่านมาซื้อของ เราก็สามารถกล่าวพระวินัยให้ท่านฟังได้ว่า ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง ไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโดยประการทั้งปวง และ ภิกษุในธรรมวินัย จะไม่ทำการซื้อขาย เหมือนอย่างคฤหัสถ์ หรือ จะกล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จะไม่ส่งเสริมให้ภิกษุทำในสิ่งที่ผิด สิ่งใดผิด คฤหัสถ์จะไม่ส่งเสริมอย่างเด็ดขาด

ภิกษุที่ท่านทำผิดพระวินัย น่าสงสารอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่า ถ้าท่านมรณภาพ
(ตาย) ในขณะที่ยังมีโทษติดตัวอยู่ ชาติหน้าต่อจากชาตินี้เลย ต้องไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น

เมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือ ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมมาสัมพุทธเจ้า เคารพพระองค์อย่างยิ่ง ส่วนใครจะคิดอย่างไร จะว่าอย่างไร ก็เป็นไปตามการสะสมของผู้นั้น ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นจริงๆ ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
วันที่ 21 พ.ย. 2565

อนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Pornkamol
วันที่ 22 พ.ย. 2565

อนุโมทนา เจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 25 พ.ย. 2565

ถ้าเราทำตามพระวินัย ทำสิ่งที่ถูกต้อง คนอื่นมองว่าเราไม่ดี เราไม่สามารถห้ามความคิดของเขาได้ และการที่จะบอกว่าท่านทำสิ่งไม่ถูก ท่านจะรับฟังไหมค่ะ เพราะคำพูดดีเป็นคำพูดชั่วของคนทุศีลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ