ขอเชิญฟังสนทนาเรื่อง ธรรมจากแดนไกล และ เรื่อง ครูสมาธิมีไหมในพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 
มศพ.
วันที่  18 พ.ย. 2565
หมายเลข  45133
อ่าน  279

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญฟังสนทนาเรื่อง

"ธรรมจากแดนไกล"

โดยคุณสุนทร วงศ์วรเสถียร
สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และอาจารย์ มศพ.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.และเรื่องครูสมาธิมีไหมในพระพุทธศาสนา

โดยคุณจีรนันท์ จันทร์ค่อม
สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และอาจารย์ มศพ.
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทางสื่อออนไลน์ของ มศพ....ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JSung
วันที่ 21 พ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
muda muda
วันที่ 22 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาสาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 26 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ