พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
 
suntarara
วันที่  31 ก.ค. 2550
หมายเลข  4412
อ่าน  5,252

ในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ไว้อย่างไรบ้าง


Tag  พระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคต พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 ส.ค. 2550

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือ

พระศรีอริยเมตไตรย์ ที่จะอุบัติขึ้นในกัปนี้  ขอเชิญอ่านข้อความจากพระไตรปิฎก

  เชิญคลิกอ่าน...
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรย์ [จักกวัตติสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 1 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 1 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ส.ค. 2550

ข้อความบางตอนจาก มหาปทานสูตร

      อนึ่ง ดอกบัว ๕ ดอกเกิดขึ้นแล้ว ในกัปนี้.   แม้ท้าวสุทธาวาสพรหมทั้ง

หลายครั้นเห็นดอกบัวเหล่านั้นก็รู้ความนี้ว่า    พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์  ทรง

อุบัติแล้ว  องค์ที่ ๕ จักทรงอุบัติต่อไปดังนี้    ด้วยอานุภาพแห่งนิมิตรเหล่านั้น

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ข้อนั้นเป็นการปรากฏแม้แก่ผู้อื่นดังนี้. 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ส.ค. 2550

สรุป  ในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้า  5  องค์  คือ

1.   พระพุทธเจ้านามว่ากกุสันธะ

2.   พระพุทธเจ้านามว่าโกนาคมนะ

3.   พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ

4.   พระพุทธเจ้านามว่าโคตมะ

5.   พระพุทธเจ้านามว่าเมตตไตรยะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suntarara
วันที่ 1 ส.ค. 2550

ขอบพระคุณค่ะ  ที่ถามเพราะเคยได้ยินมาว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

ในอนาคตนั้น  จึงสงสัยว่าน่าจะมีกล่าวไว้เกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตบ้าง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง นายสุมนมาลาการ บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าใน  อนาคตเพราะการบูชาพระพุทธองค์

เชิญคลิกอ่าน... นายสุมนมาลาการจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ส.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ส.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ส.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suntarara
วันที่ 2 ส.ค. 2550

 อ่านถึง   "ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น    ผู้เป็นบุคคลเลิศ   เป็นเทพยิ่ง

กว่าเทพ   เป็นสารถี  ฝึกนรชน"  แล้วซาบซึ้งยิ่ง น้ำตาร่วงเลยค่ะ

ขอบพระคุณ  และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Komsan
วันที่ 4 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ