ของอร่อย กับ กับการมีชีวิต

 
ค่อยๆศึกษา
วันที่  6 ส.ค. 2565
หมายเลข  43439
อ่าน  121

บุตรหลานที่อยากให้พ่อแม่ ปู่ย่า ได้กินของอร่อย (ไม่ดีตีอสุขภาพ เช่น ของทอด ของหวาน) แม้ของอร่อยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและเร่งให้อายุสั้นลง จะถือเป็นปาณาติบาตหรือไม่?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 7 ส.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอให้พิจารณาองค์ประกอบของปาณาติบาต ตามข้อความในพระไตรปิฎก ดังนี้

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๘๗

องค์ของปาณาติบาตนั้น มี ๕ อย่าง คือ

๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต

๒. ปาณสัญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตตัง มีจิตคิดฆ่า

๔. อุปักกโม มีความพยายาม

๕. เตนะ มรณัง สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น


จากประเด็นคำถาม นั้น เจตนาของบุตรหลาน อยากให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ได้ทานของอร่อย ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าเจตนาเป็นอย่างไร ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่อย่างใด จึงไม่ใช่ปาณาติบาต ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
วันที่ 9 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ