ขันธ์ 5 แต่ละขันธ์เกี่ยวเนื่องต่อกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงการจัดกลุ่มไม่เกี่ยวเนื่องกัน

 
pdharma
pdharma
วันที่  3 ส.ค. 2565
หมายเลข  43430
อ่าน  84

เรียนถามว่า ขันธ์ 5 แต่ละขันธ์เกี่ยวเนื่องต่อกันหรือไม่ หรือเป็นเพียงการจัดกลุ่มไม่เกี่ยวเนื่องกัน
เช่น เมื่อกระทบรูป จะเกิดเวทนาตามมา แล้วทำให้เกิดเป็นสัญญา ซึ่งนำไปสู่การปรุงแต่ง สืบทอดเป็นวิญญาณรับรู้ในภพต่างๆ ต่อไป

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ส.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ขันธ์ คือ อะไร? ขันธ์ คือ สภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า จากที่ไม่มี แล้วเกิดมี แล้วก็ไม่มี คือ หมดไป นี้คือ ความเป็นจริงของขันธ์ สภาพธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งหมด เป็นขันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ แต่ละหนึ่งๆ เมื่อว่าโดยสภาพธรรมที่เป็นขันธ์แล้ว ได้แก่ จิต เจตสิก และ รูป เพราะสภาพธรรมเหล่านี้ เกิดเพราะเหตุปัจจัย ดังนั้น แต่ละหนึ่ง ก็เป็นขันธ์ แต่ละหนึ่ง แม้แต่เห็นขณะเดียวที่เกิดขึ้นนั้น มีอะไรบ้างที่เป็นขันธ์ กล่าวคือ สี ที่ปรากฏ เป็นรูปขันธ์ ในขณะที่เห็นเกิด ก็ต้องอาศัยจักขุปสาทะ ซึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่ง จักขุปสาทะ ก็เป็นรูปขันธ์ สัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเห็น เป็นสัญญาขันธ์ เวทนาความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตเห็น เป็นเวทนาขันธ์ เจตสิกที่เหลือ คือ ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ และ มนสิการะ เป็นสังขารขันธ์ จิตเห็น (จักขุวิญญาณ) เป็นวิญญาณขันธ์ นี้คือ การยกตัวอย่างของขันธ์ ซึ่งแม้ ๑ ขณะที่จิตเกิดขึ้น ก็มีขันธ์ มากมาย ซึ่งในความจริง แต่ละหนึ่ง ก็เป็นแต่ละหนึ่ง ไม่ว่าจะกล่าวถึงธรรมใด ที่เกิดขึ้น ธรรม นั้นนั่นแหละ เป็นขันธ์ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

จำแนกตามการยึดถือ

ปญฺจกฺขนฺธ [คำที่ ๓๖๑]

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ