เวลาที่เห็นดอกไม้ขณะนั้นมีความเห็นผิดไหมครับ

 
ทรงศักดิ์
วันที่  3 ส.ค. 2565
หมายเลข  43426
อ่าน  96

ในชีวิตประจำวัน เห็นสิ่งต่างๆ เช่นดอกไม้ คน อื่นๆ แล้วผ่านไป จะถือว่ามีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยหรือไม่ครับเพราะเห็นเป็นสิ่งของตัวตนไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นเพียงธัมมะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ส.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ขึ้นอยู่กับจิตขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น เห็นเป็นดอกไม้ ตามประเด็นคำถาม เป็นกุศล ก็ได้ เช่น ระลึกไปในการบูชาพระรัตนตรัย เป็นอกุศลก็ได้ เช่น ติดข้องบ้าง ไม่พอใจบ้าง หรือ เห็นผิด ว่าเที่ยง ยั่งยืน บ้าง เป็นต้น แต่สำหรับพระอรหันต์แล้ว ไม่มีทั้งกุศล ไม่มีทั้งอกุศล เมื่อเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด จิตของท่านไม่หวั่นไหวไปด้วยกิเลสใดๆ เลย ก็เป็นกิริยาจิต

ดังนั้น ชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นั้น ก็ยากที่จะพ้นไปจากอกุศล ถ้าเป็นเพียงความติดข้องยินดีพอใจ โดยที่ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย นั่นก็เป็นโลภะ ที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด แต่เมื่อใดที่เห็นผิดว่า สิ่งนั้น เที่ยง ยั่งยืน ก็เป็นความเห็นผิด ขณะนั้น มีทั้งโลภะ มีทั้งความเห็นผิด ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 3 ส.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 4 ส.ค. 2565

    ขอบพระคุณ และ ยินดีในความดีของ อ.คำปั่น และทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ