คิดถูก ทำถูก พูดถูก เพราะปัญญา

 
khampan.a
วันที่  11 ก.ค. 2565
หมายเลข  43334
อ่าน  103

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๗๐๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๐

www.dhammahome.com/cd/topic/95/15


วันหนึ่งๆ จะเห็นได้ถึงความต่างกัน ของขณะที่อวิชชา (ความไม่รู้) เกิด กับ ขณะที่ปัญญาเกิด ถ้าเป็นอวิชชา เป็นสภาพที่มืด ทำให้ไม่รู้ความจริง ไม่เห็นว่าอกุศลเป็นอกุศล และไม่เห็นหนทางที่ถูกที่ชอบที่ควรจะกระทำ เพราะฉะนั้น ก็ทำให้คิดก็คิดผิด ทำก็ทำผิด พูดก็พูดผิด แต่ว่าถ้าในขณะใดที่ปัญญาเกิดขึ้น ขณะนั้น เห็นอกุศล แล้วก็ยังเห็นความน่ารังเกียจของอกุศล เห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น ในขณะนั้นก็เป็นผู้ที่คิดถูก ทำถูก พูดถูก


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 12 ก.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง แลพยินดีในความดี อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ