เป็นคนดี ดีได้ทุกตำแหน่ง

 
khampan.a
วันที่  26 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43281
อ่าน  76


โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ ๕๙๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

www.dhammahome.com/cd/topic/173/54


เป็นคนดี ดีได้ทุกตำแหน่ง ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยก็เป็นคนดีได้ แต่ถ้ามีตำแหน่งแล้วไม่เป็นคนดี จะมีประโยชน์อะไรกับใคร แม้กับตนเองก็ยังไม่เป็นประโยชน์ แล้วจะไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างไร

ความเป็นมิตร ไม่ได้เสียหายอะไรเลยทั้งสิ้น ขณะนั้นจิตใจที่เป็นเพื่อน หวังดี พร้อมที่จะเกื้อกูล สบายใจไหม? ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เดือดร้อนกับใครเลย และก็ไม่ได้หวังร้ายกับใครด้วย ทั้งกาย ทั้งวาจา ถ้าเป็นอย่างนี้กับคนหนึ่ง ๒ คน ๓ คน ๔ คน ๕ คน เพิ่มขึ้น มากขึ้น ความสงบจะมีในโลกไหม? ไม่มีการเบียดเบียนกันเลย เป็นมิตรจริงๆ เกื้อกูลกันจริงๆ หวังดีจริงๆ ตรงกับข้อความที่ว่า เมตตาค้ำจุนโลก ทำให้โลกดำรงไปได้ด้วยความสงบ เพราะฉะนั้น จะเป็นใคร ตำแหน่งอะไร ไม่เป็นเครื่องกั้นปัญญาเลย ถ้ามีความเข้าใจธรรมจริงๆ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 26 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 27 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ