ความมั่นใจคืออะไร

 
ค่อยๆศึกษา
วันที่  22 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43260
อ่าน  174

เรามักได้ยินคำว่า มั่นใจหน่อย กล้าๆ หน่อย ก่อนตัดสินใจต้องมั่นใจ กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกเป็นต้น แท้จริงแล้ว ความมั่นใจ ความกล้า คือ สภาพธรรมใดครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 มิ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำจะใช้อย่างไร จะพูดอย่างไร ก็ตาม แต่ความเป็นจริงของสภาพธรรม จะไม่เปลี่ยนเลย เช่น ถ้ากล้าทำอกุศล มั่นใจในการทำอกุศล เพียรไปในการทำชั่ว อย่างนี้ ก็ต้องเป็นอกุศล เป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะไม่ควร ไม่พ้นจากอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความตั้งใจมั่นในการเจริญกุศล มีความเพียรเป็นไปในทางที่ดี ถูกต้อง ก็ต้องเป็นกุศล ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ก็คือ กุศลจิต และเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน มีแต่สภาพธรรมเท่านั้นจริงๆ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลส มีมากน้อยแค่ไหน

อธิษฐาน ต่างจากการขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 22 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Pornkamol
วันที่ 23 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ