การปล่อยเงินกู้เป็นบาปอย่างไร

 
karnrawee
วันที่  9 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43213
อ่าน  1,123

เรียนสอบถามท่านอาจารย์ และท่านผู้รู้ค่ะ

การปล่อยเงินกู้เป็นบาปอกุศลหรือไม่อย่างไร คิดดอกเบี้ยแพงเกินไป หรือคิดดอกเบี้ยต่ำ บาปเหมือนกันหรือไม่ และวิบากกรรมของเจ้าหนี้เงินกู้คืออย่างไรคะ

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริง นั้น เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเลย ก่อนอื่น ก็ต้องเข้าใจว่า บาป เป็นสภาพธรรมฝ่ายที่ไม่ดี ซึ่งหมายถึงอกุศลธรรม ทั้งหมดเลย เป็นบาป แต่ที่เป็นบาปที่เห็นชัดเจน คือ มีความจงใจ ตั้งใจที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ซึ่งเป็นอกุศลกรรมประการต่างๆ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับ ในการปล่อยเงินกู้หรือให้ยืมเงินของตน นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเจตนา ว่า ถ้าหากให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อการลงทุนประกอบกิจการงานต่างๆ เป็นต้น โดยที่คิดดอกเบี้ยที่สมควร ไม่มากจนเกินไป หรือ ไม่คิดแม้ดอกเบี้ยเลย อย่างนี้ ย่อมไม่เป็นอกุศลกรรม ข้อความในพระไตรปิฎก ก็มีแสดงไว้ว่า แม้พระอริยบุคคล อย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านก็มีการให้ผู้อื่นกู้ยืม เพื่อมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นเป็นสำคัญ

แต่ถ้าใครก็ตามมุ่งที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น คิดดอกเบี้ยแพงเกินพอดี หรือแม้กระทั่งคิดดอกเบี้ยรายวัน ที่แพงมาก เป็นต้น อย่างนี้ เห็นชัดเจนว่า มุ่งเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ได้มุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นเลย ซึ่งการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เป็นเหตุที่ไม่ดี เมื่อเหตุที่ไม่ดี มีแล้ว ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลที่ไม่ดี ประการต่างๆ ได้ ชัดเจนที่สุด ในเรื่องผลของอกุศลกรรม คือ เป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ เท่านั้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
karnrawee
วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณท่านอาจารย์คำปั่นที่ให้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
supapornsuea1980
วันที่ 25 ม.ค. 2566

มีคนเก็บดอกร้อยละ 30 ด้วยนะ 15 วันเก็บดอกแพงจนรวยกินหรูอยุ่แพงเที่ยวต่างประเทศบนความทุกข์ของคนอื่นเก็บดอกโหดมากร้อยละ 20 ว่าแพงละเจอร้อยละ 30

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ