โทมนัสเวทนาที่เกิดกับโลภะหรือโมหะมีหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  18 พ.ค. 2565
หมายเลข  43123
อ่าน  201

.โทมนัสเวทนาที่เกิดกับโลภะหรือโมหะมีหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เวทนาหมายถึง ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งความรู้สึกทางกายและทางใจ ความรู้สึกทางกาย ก็ยังแบ่งเป็น สุขเวทนาและทุกขเวทนา ส่วนความรู้สึกทางใจ แบ่งเป็น โสมนัสเวทนา สุขใจ และ โทมนัสเวทนา ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ใจ

โทมนัสเวลา ความรู้สึกทุกข์ใจ เกิดกับกิเลสที่ประเภท โทสะเจตสิก เกิดกับจิตที่เป็นโทสะมูลจิตเท่านั้น แต่จะไม่เกิดกับ โลภะเจตสิก ไม่เกิดกับ โลภะมูลจิต และไม่เกิดกับโมหะมูลจิต แต่โทมนัสเวทนาสามารถเกิดกับ โมหะเจตสิกได้ ที่เป็นโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับ โทสะเจตสิกที่เป็นโทสะมูลจิตนั่นเองครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงความจริงนี้ เกื้อกูลแก่สัตว์โลก ซึ่งสัตว์โลกไม่สามารถจะเข้าใจธรรมเองได้ ต้องได้อาศัยคำจริงที่พระองค์ทรงแสดง แม้แต่ ความรู้สึก ซึ่งเป็นเวทนา นั้น พระองค์ทรงตรัสรู้ว่า เวทนาใด เกิดกับจิตใด ตามความเป็นจริง ถ้าเป็นโทสมูลจิต แล้ว จะมีเวทนาอื่นเกิดร่วมด้วยไม่ได้ นอกจาก โทมนัสเวทนา เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เฉพาะโทสมูลจิตเท่านั้น ที่มีเวทนาอย่างเดียวเกิดร่วมด้วย คือ โทมนัสเวทนา ถ้าเป็นโลภมูลจิต ก็จะมีเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใด ใน ๒ เวทนา คือ โสมนัสเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา เกิดร่วมด้วย และถ้าเป็นโมหมูลจิต ก็มีเพียงอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วย ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรม เมื่อเป็นธรรม แล้ว ก็ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ครับ

....ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 พ.ค. 2565

กราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 29 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ