ความเป็นเพื่อนที่ดี ให้สิ่งที่ดีที่สุด คือให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง : ดร.ฉวีวรรณ สนทนากับ อ.สุจินต์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  17 พ.ค. 2565
หมายเลข  43119
อ่าน  180

บันทึกการสนทนาธรรม ระหว่าง ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ และ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ติดตามบันทึกการสนทนาต้นฉบับ(ฉบับเต็ม) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Witt
วันที่ 17 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 19 พ.ค. 2565

ศึกษาพระธรรม เป็นชาวพุทธ เริ่มต้นต้องรู้ว่า "ธรรม คืออะไร" จึงจะรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วจะเข้าใจความจริงว่า ขณะที่เป็นมิตร ขณะนั้น ไม่เดือดร้อน เพราะเป็นกุศลธรรม ความเมตตา เป็นเพื่อน มีความหวังดีแก่เพื่อนโดยส่วนเดียว

กราบเคารพในกุศลจิตท่านอาจารย์ผู้มีความเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลความเข้าใจถูก จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุด กับทุกชีวิตที่จะต้องเดินทางอีกไกลแสนไกล ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ