โลกธาตุ คืออะไร

 
teezaboo
วันที่  16 เม.ย. 2565
หมายเลข  42997
อ่าน  3,078

โลกธาตุ คืออะไร 1 โลกธาตุ กว้างใหญ่แค่ไหน ขอบเขตแค่ไหน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 16 เม.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

โลกธาตุ ก็หมายถึงโอกาสโลกที่เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ เรียกสมมติว่า จักรวาลหลายจักรวาล เป็นต้น สำหรับโลกธาตุมีหลายขนาด คือ โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกธาตุอย่างใหญ่มีแสนโกฏฏิจักวาล ซึ่งสิ่งที่ประมาณไม่ได้ โอกาสโลก ที่อยู่ของหมู่สัตว์ ก็หาประมาณไม่ได้ หาที่สุดได้ยากยิ่งครับ

เชิญคลิกอ่าน

ว่าด้วยแสนโกฏิจักรวาล [จูฬนีสูตร].....ตอนที่ 1

จูฬนีสูตร ว่าด้วยแสนโกฏิจักรวาล

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
teezaboo
วันที่ 16 เม.ย. 2565

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 16 เม.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในโลกกธาตุแต่ละขนาด ประกอบด้วยหลายๆ จักรวาล ซึ่งจักรวาลหนึ่ง นั้น ประกอบด้วย พระจันทร์ ๑ พระอาทิตย์ ๑ อบายภูมิ ๔ ภูมิมนุษย์ ๑ สววรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกา ๑ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๑ สวรรค์ชั้นยามา ๑ สวรรค์ชั้นดุสิต ๑ สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ๑ สวรรค์ชั้นปรินิมมิตวสวัตตี ๑ และ พรหมโลกชั้นต่างๆ ทั้งรูปพรหมภูมิ และ อรูปพรหมภูมิ

สิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจ คือ สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ ที่สามารถศึกษาและเข้าใจได้ตามกำลังปัญญาของตน ธรรม มีจริงทุกขณะ ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนด้วย เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ไม่มีเราแทรกอยู่ในธรรมแต่ละหนึ่งๆ ได้เลย ครับ

…ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 16 เม.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ