ฟังพระฝรั่ง...ตอบปัญหาธรรม

 
ไตรสรณคมน์
วันที่  13 ก.ค. 2550
หมายเลข  4253
อ่าน  2,098

ท่านธัมมธโรภิกขุ เป็นภิกษุชาวออสเตรเลีย ที่มีความเข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานและสภาพธรรมดีมากท่านหนึ่ง การอธิบายธรรมของท่านตรง ชัด และเป็นเหตุเป็นผลโดยตลอด ขอเชิญสหายธรรมทุกท่านรับฟังได้จากที่นี่ค่ะ

ซีดีธัมมะ ชุดเทปวิทยุแผ่นที่ ๑๓ ครั้งที่ 0755 - 0757

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
วันที่ 14 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 14 ก.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornchai.s
วันที่ 14 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 14 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 14 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
udomjit
วันที่ 15 ก.ค. 2550

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
udomjit
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ได้เข้าไปฟังการตอบปัญหา อนุโมทนาชื่นชมกับการเจริญในธรรมของพระอาจารย์ แต่รู้สึกขุ่น (แม้จะพยายามน้อมพิจารณาถึงข้อธรรมที่เคยได้ยินได้ศึกษา) เวลาฟังการถามที่มีลักษณะด่วนพูด แม้จะนึกในทาง positiveว่าผู้ถามมีเจตนางามที่ต้องการให้ข้อคำถามนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังท่านอื่น

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
พรรณี
วันที่ 6 ก.ย. 2556

ขออุทิศกุศลที่เกิดจากการได้ฟังพระธรรมให้กับ คุณ Alan Driver หรือท่านพระธัมมธโร ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ