ข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพจิตของคนวิกลจริต

 
Cheewanwadee
วันที่  8 ก.พ. 2565
หมายเลข  42022
อ่าน  210

รบกวนสอบถามท่านผู้รู้ อธิบายสภาพจิตของคนวิกลจริต ได้ไหมค๊ะ มีความสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นได้ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อกล่าวถึงสภาพธรรมแล้ว ก็ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน แต่เพราะมีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไป ประชุมรวมกัน จึงหมายรู้ได้ว่า เป็นใคร เป็นคนนั้น คนนี้ มีความประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ แม้แต่ที่กล่าวถึงบุคคลผู้วิกลจริต ก็ไม่พ้นจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรม ที่เป็นจิต เจตสิก และรูป เพียงแต่ว่า มีอกุศลจิต ประเภทที่เป็นโมหมูลจิต ที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน เกิดเป็นส่วนมาก ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ค่อยๆศึกษา
วันที่ 9 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Sea
วันที่ 23 ก.พ. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ