เหตุใด กลิ่น รส โอชา จึงจัดอยูในกลุ่มของจักขุปสาทรูป

 
pdharma
วันที่  6 ก.พ. 2565
หมายเลข  42017
อ่าน  195

ขอเรียนถามว่า เหตุใด กลิ่น รส โอชา จึงจัดอยูในกลุ่มของจักขุปสาทรูป ทั้งๆ ที่ กลิ่น รส เกี่ยวข้องกับ ฆานปสาทรูป และ ชิวหาปสาทรูป ตามลำดับ

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว กลุ่มของรูป กลุ่มที่เล็กสุด ไม่เล็กไปกว่านี้แล้ว มีรูปรวมกัน ๘ รูป ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม สี กลิ่น รส โอชา เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ เวลาที่รูปเกิด ขาดรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน คือ ขาดมหาภูตรูป ๔ ไม่ได้ และเมื่อมีมหาภูตรูปแล้ว ก็มีรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปด้วย ตามควรแก่กลุ่มของรูปกลุ่มนั้นๆ สำหรับกลุ่มของจักขุปสาทรูป มีรูปรวมกัน ๑๐ รูป เป็นแต่ละหนึ่งๆ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม สี กลิ่น รส โอชา จักขุปสาทะ และ ชีวิตินทริยรูป แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรม ที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 8 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sea
วันที่ 9 ก.พ. 2565

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ค่อยๆศึกษา
วันที่ 9 ก.พ. 2565

กราบขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ