รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ [คาถาธรรมบท]
 
webdh
วันที่  27 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4125
อ่าน  1,912

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 153

"ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็น สาระ และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่า ไม่เป็นสาระ ชนเหล่านั้น มีความดำริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่ประสพสิ่งอันเป็นสาระ ชนเหล่าใด รู้สิ่งเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ และสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระ ชนเหล่านั้น มีความดำริชอบเป็นโคจร ย่อมประสพสิ่งเป็นสาระ."


  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 มิ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑- หน้าที่ 153

สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นสาระ ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่า "นี้ไม่เป็นสาระ" ความว่า ชนเหล่านั้นคือผู้ถือมิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่ เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโคจร ด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเป็นต้น ย่อมไม่บรรลุสีลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมุตติสาระวิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 28 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ส.ค. 2550

ใครจะเลือก สาระหรือไม่สาระก็แล้วแต่ปัญญาและการสะสม แต่สะสมใหม่ได้นะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ก.ย. 2550
ปุถุชน ย่อมมีทั้งสาระ และไม่สาระเป็นธรรมดา.
 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ก.ย. 2550

อนุโมทนาด้วยนะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 3 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pornpaon
วันที่ 26 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
suwit02
วันที่ 29 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
คุณ
วันที่ 3 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ธ.ค. 2557

สาธุ อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
sanorhnakvisuth
sanorhnakvisuth
วันที่ 17 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ