รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ [คาถาธรรมบท]
 
webdh
วันที่  27 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4125
อ่าน  1,460

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 153

     "ชนเหล่าใด    มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็น สาระ  และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่า  ไม่เป็นสาระ   ชนเหล่านั้น  มีความดำริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่ประสพสิ่งอันเป็นสาระ.  ชนเหล่าใด รู้สิ่งเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ   และสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระ  ชนเหล่านั้น มีความดำริชอบเป็นโคจร  ย่อมประสพสิ่งเป็นสาระ."


Tag  ดำริชอบ ดำริผิด สาระ สิ่งเป็นสาระ สิ่งไม่เป็นสาระ

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 มิ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑- หน้าที่ 153                   

     สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นสาระ, ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่า  "นี้ไม่เป็นสาระ."  ความว่า ชนเหล่านั้นคือผู้ถือมิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่    เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโคจร   ด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลาย  มีกามวิตกเป็นต้น  ย่อมไม่บรรลุสีลสาระ  สมาธิสาระ  ปัญญาสาระ  วิมุตติสาระวิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 28 มิ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ส.ค. 2550

ใครจะเลือก สาระหรือไม่สาระก็แล้วแต่ปัญญาและการสะสม แต่สะสมใหม่ได้นะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
พุทธรักษา
วันที่ 1 ก.ย. 2550
 ปุถุชน ย่อมมีทั้งสาระ และไม่สาระเป็นธรรมดา.
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ก.ย. 2550

อนุโมทนาด้วยนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 3 ก.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 26 ต.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
suwit02
วันที่ 29 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คุณ
วันที่ 3 เม.ย. 2552
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
sanorhnakvisuth
sanorhnakvisuth
วันที่ 17 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ