เผลอทะเลาะกับแม่
 
Nononame
วันที่  10 ต.ค. 2564
หมายเลข  37857
อ่าน  73

ผมสงสัยครับ พอดีคุยกับโยมแม่ แล้วเผลอมีปัญหาตรงพูดกันไม่เข้าใจ แล้วทะเลาะกันนิดหน่อยตอนบวชอยู่ แต่ก็ขอโทษท่านไปแล้ว เพราะไม่อยากให้ท่านคิดมาก จะเป็นอะไรไหมครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ต.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขณะที่เป็นอกุศล ก็ต้องเป็นอกุศล เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อกุศล เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่ได้สูญหายไปไหน สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ แต่ที่น่าพิจารณา คือ แม้ว่าจะเคยผิด เคยทำไม่ดี ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ สะสมสิ่งที่ดีต่อไปได้ เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ แต่ขณะนี้สำคัญที่สุด และยังดีที่ได้มีการขอโทษท่าน เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วเริ่มต้นใหม่

ชีวิตประจำวันอกุศลเกิดขึ้นเป็นไปมากจริงๆ ถ้าไม่ได้เจริญกุศล ไม่ได้สะสมความดี ไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเลย อกุศลก็ยิ่งสะสมพอกพูนหนาแน่นมากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรที่จะได้พิจารณาว่า ชีวิต อาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้ ความตายจะมาถึงเมื่อใด ไม่มีใครสามารถรู้ได้ จึงควรทำดี และฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ถ้าได้ทำดีแล้ว ก็จะไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง เป็นบุคคลที่บุตรธิดาพึงดูแลตอบแทนท่านให้ดีที่สุด ไม่ควรเลยที่จะทำไม่ดีต่อท่าน แม้เพียงคิดไม่ดีต่อท่าน ก็ไม่ควรเลย ไม่ต้องกล่าวถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างอื่น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ