สวรรค์ - เทวดา

 
hengworld
วันที่  1 ก.ย. 2548
หมายเลข  353
อ่าน  1,674

1. สวรรค์ของพุทธ คริสต์ อิสลาม คือสถานที่แห่งเดียวกันหรือไม่ อย่างไร?

2. คำสอนของทุกศาสนาพาไปสู่สวรรค์ได้เหมือนกัน แต่พระพุทธศาสนาเหนือกว่าตรงที่สอนจนถึงขั้นหยุดการเวียนว่ายใช่หรือไม่?

3. เทวดาฝรั่ง เทวดาไทย เทวดาจีน รูปพรรณสัณฐานเหมือนๆ กันหรือไม่ จะเป็นแบบความต่างกันใน มนุษยโลกที่ว่าต่างๆ กันออกไปหรือไม่?

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 ก.ย. 2548

สถานที่เสวยกรรมของเหล่าสัตว์ผู้ทำดีทำชั่วไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา คำสอนของพระพุทธองค์ทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งมวล

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chackapong
วันที่ 26 มี.ค. 2550

ผู้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ จะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าได้หรือไม่

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 26 มี.ค. 2550

ช่วงที่มีศาสนาพุทธช่วงนั้นไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ช่วงที่ว่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แต่ในชาติก่อนพระปัจจเจกพุทธเจ้าต้องนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พฤติจิต
วันที่ 27 มี.ค. 2550

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ ธรรมะและความเข้าใจธรรมะตามสภาพความเป็นจริง เป็นเรื่องที่มีอยู่จริง ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรได้ ไม่ว่าชาติ ผิวพรรณ วรรณะใดๆ ถ้ามองจริงๆ ก็จะพบสภาพธรรมะเพียงรูปกับนามเท่านั้น ดังนั้นเรื่องของปรมัตถธรรมเป็นเรื่องสากล เป็นเรื่องที่ศาสนาใดๆ ก็สามารถศึกษาให้เข้าใจและเจริญสติ ให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันทุกคน แตกต่างกันที่ศาสานาอื่น อาจจะศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ในทำนองคล้ายๆ กับ meditation ที่ศาสนาใดๆ ก็มีการฝึกสมถภาวนากันอยู่ทุกศาสนา เช่น การ ฝึกโยคะของฮินดู การระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของคริสต์และอิสลาม เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 31 มี.ค. 2550

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนความจริง ถ้าลบชื่อออกหมดก็จะเหลือแต่ความจริง ที่เป็นสภาวธรรมล้วนๆ ไม่มีชาติ ศาสนา สถานที่ บุคคล ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ