คิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้า
 
ปทุม
วันที่  18 ก.ค. 2564
หมายเลข  34686
อ่าน  72

หนูเข้าใจแบบนี้ค่ะ คือเราไม่ได้จงใจดั่งเช่นพระเทวทัตที่มีเจตนาทั้งใจทั้งกายที่จะประทุษร้ายพระพุทธองค์ ก็ น่าจะเป็นเพียงความคิดที่เป็นอกุศลไม่ถึงกับให้ผล ส่วนตัวหนูก็มีบ้างที่บางทีจิตเผลอไปตำหนิโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ เช่นตอนอ่านพระชาติที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นต้น หนูทำความเข้าใจจากการฟังธรรมว่ามันคือความฟุ้งของจิตตามการสะสม เพราะเคยฟังว่าบังคับจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ไม่ได้ และยิ่งทำให้เห็นถึงความเป็นอนัตตา ที่ขนาดอยากจะคิดแต่สิ่งดีๆ ก็ไม่สามารถทำได้ หนูทำความเข้าใจตามว่าแม้แต่ที่คิดไม่ดีก็เกิดแล้วดับไปอย่างที่ไม่สามารถตามหาจิตที่คิดไม่ดีที่ดับไปแล้วนั้นได้อีกเลย จึงได้ชื่อว่า เป็นธรรมะ เพราะบังคับไม่ได้ คิดไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เกิด แล้วดับไป และ เพราะสิ่งนั้นดับไปแล้ว จึงเป็นธรรมะเพราะบังคับไม่ได้ หาจิตที่ดับไปแล้วไม่ได้เเละถ้าแต่ละวันระวังและพยายามจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆ หนูเข้าใจว่าก็จะพลาดโอกาสทำความเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริงในสิ่งนั้น และจิตที่ไม่ดีนั้นที่มันเกิดแล้ว แม้แต่ที่คิดไม่ดีนั้นเป็นเราหรือเป็นธรรมะ เป็นข้อความที่หนูประทับใจมาก และอกุศลที่เกิดกับความเข้าใจ มีค่ายิ่งกว่ากุศลกรรมทั่วไป แต่มีบางสิ่งที่หนูสงสัยคือ ขณะที่คิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าด้วยขณะที่เริ่มเข้าใจขึ้นบ้างสุดแสนจะเล็กๆ น้อยๆ ว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้ว ดับไป จะได้ชื่อว่าเป็นกุศลกรรมไหมคะ และในทางตรงกันข้าม ขณะที่จิตที่เผลอคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้า จะให้ผลเป็นอกุศลไหมคะ เพราะจิตเกิดทีละ1ขณะ


  ความคิดเห็น 1  
 
ปทุม
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขอความเมตตาอาจารย์ช่วยชี้แนะหนูด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประโยชน์ของการเข้าใจธรรม คือ เข้าใจธรรม ไม่ใช่ด้วยความรักตัว อยากรู้ว่าเป็นกุศล อกุศล เพราะอยากได้รับผลที่ดี และ ไม่อยากไม่ได้รับผลที่ดี เพราะฉะนั้น พระธรรมของพระพุทธเจ้าคือเพื่อเข้าใจความจริง เพื่อละความรักตัว ละความยึดถือว่าเป็นตัวเราเพราะทั้งหมดมีแต่ธรรม ดังนั้นสำคัญก็คือเข้าใจขณะนี้นั่นเอง สิ่งใดผ่านไปแล้ว ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร สำคัญคือ เริ่มเข้าใจความจริงว่ามีแต่ธรรม นี่คือประโยชน์ของการเข้าใจพระพุทธศาสนาและได้รับมรดก คือ ปัญญาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ปทุม
วันที่ 18 ก.ค. 2564

"ละแม้แต่ความรักตนที่ไม่อยากบาป ละแม้แต่ความยึดถือในสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นเรา" สาธุๆ ๆ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริง จึงฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ขณะที่เข้าใจถูก ย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง เป็นเครื่องป้องกันต้านทานไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายอกุศลทุกประการ ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ