ทำไมถึงต้องเป็นเรา คำตอบคือเพราะต้องเป็นเรา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  16 ก.ค. 2564
หมายเลข  34680
อ่าน  66

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๙๔]

ทำไมถึงต้องเป็นเรา คำตอบคือเพราะต้องเป็นเรา


ถ้าเราเข้าใจธรรมจริงๆ แล้ว เราจะไม่มีการคิดเรื่องที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้น ถ้าเราเกิดถูกใครทำร้าย ไม่โกรธแม้แต่คนที่ทำร้ายเรา เพราะเหตุว่าเป็นกรรมของเรานี่แน่นอนที่สุด ถ้าไม่ใช่กรรมของเราที่จะถูกทำร้ายเขาก็ทำร้ายเราไม่ได้ คงจะได้ทราบว่ามีการยิงผิดตัวบ้าง มีอะไรบ้าง ใช่ไหม? นี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลแล้ว ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ ถ้าถึงเวลาที่กรรมจะให้ผล ไม่ต้องมีใครทำให้เลย เราตกบันไดเองก็ได้ ขับเครื่องบินไปเครื่องบินตกก็ได้ หรือว่าตกภูเขา ตกอะไรก็ได้ทุกอย่าง เป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา แล้วทำไมเราไม่โกรธเวลานั้น แต่เวลาที่เราคิดว่ามีคนอื่นทำร้ายเราเราโกรธ นี่แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมจริงๆ แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมว่า ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามกรรมของเรา เราจะไม่มีความน้อยใจ ไม่มีความเสียใจ ไม่มีความขุ่นใจว่า เพราะคนโน้นหรือเพราะคนนี้ จะไม่มีคำว่าเพราะคนอื่น แต่ว่าจะเป็นเพราะกรรมของเราเอง

เพราะฉะนั้นที่เขาถามกันว่า "ทำไมถึงต้องเป็นเรา?" แต่ทางธรรมจะต้องตอบว่า "เพราะต้องเป็นเรา" เพราะว่าเราทำเหตุ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่จะได้รับผล ก็ต้องเกิดผล ซึ่งเมื่อเราทำมาแล้วก็ต้องเป็นเราที่จะได้รับ จะให้คนอื่นได้รับได้อย่างไร แล้วเราจะไม่ขุ่นเคืองคนอื่น เพราะว่าจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เพราะเขาแต่เป็นเพราะกรรมของเราจริงๆ

เพราะฉะนั้นเราทุกคนในขณะนี้ที่ยังสุขสบาย ไม่เดือดร้อนเพราะกุศลกรรมที่ได้ทำแล้ว แต่เราจะเป็นผู้ไม่ประมาท เพราะเหตุว่าเราก็ได้เคยทำอกุศลกรรมมาแล้วมากในชาติก่อนๆ นั้น ก็พร้อมที่จะให้ผลได้ แม้แต่พระชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตส้มมาสัมพุทธเจ้าแล้วอดีตกรรมก็ยังให้ผล พระผู้มีพระภาคเองก็ทรงประชวร ถูกท่านพระเทวทัตกลิ้งหินถูกพระบาทห้อพระโลหิต นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนหนีกรรมไม่พ้น ยิ่งเห็นกรรม แล้วก็รู้ว่าคนอื่นทำร้ายเราไม่ได้เลย นอกจากกรรมที่ได้ทำมาแล้วให้ผลเราก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ประมาท แล้วก็จะเป็นผู้ที่กระทำกรรมดีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไม่เดือดร้อนกับใครเลยเมื่อเป็นกรรมดี ดีทั้งกับตนเองและกับคนอื่นด้วย

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ