ไม่อภัย ใครมีโทษ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  19 ก.ค. 2564
หมายเลข  34696
อ่าน  70

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๙๕]

ไม่อภัย ใครมีโทษ


ขาดอะไรบ้าง? ขาดเมตตา (ความเป็นมิตรเป็นเพื่อน) หรือเปล่า? ขาดกรุณา (ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความเดือดร้อน) หรือเปล่า? ขาดมุทิตา (พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข) หรือเปล่า? ขาดอุเบกขา (เป็นกลางไม่เอนเอียงไปด้วยอกุศล) หรือเปล่า? แล้วอย่างไร ก็ทับถมความไม่กรุณา ไม่เมตตา ไม่มุทิตา ไม่อุเบกขา ไปเรื่อยๆ อย่างนั้นใครก็ช่วยไม่ได้ แต่จากการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมยากยิ่งที่จะได้ยินได้ฟังและความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือเป็นธรรมไม่ใช่เราก็แสนยาก แต่วันหนึ่งเข้าใจได้แน่นอนเมื่อฟังแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็การฟังที่ฟังบ่อยๆ ก็จะเป็นอุปนิสัย (ที่อาศัยที่มีกำลัง)

เมตตาเพิ่มขึ้นหรือเปล่า? อภัย (ไม่ถือโทษโกรธผู้อื่น) ได้ไหม เรื่องที่ไม่น่าอภัยมีเยอะแต่ว่าอภัยได้ไหม แล้วจะอภัยหรือไม่อภัย ยังดื้อไม่อภัยหรือว่ารู้ว่าจะดื้อไปทำไม โทษอยู่ที่ไหน ไม่ใช่อยู่ที่คนที่เราไม่อภัย แต่อยู่ที่ความไม่อภัยของตนเอง เพราะฉะนั้นพระธรรมก็จะอารักขา (รักษา) จะคุ้มครองไม่ให้เป็นอกุศลถ้ามีความเข้าใจจนกระทั่งเป็นอุปนิสัย ถ้าเข้าใจจริงๆ ปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเพราะความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรเจริญ สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรละโดยไม่ใช่เรา

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 19 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ