สั่งซื้อหนังสือปรมัตถ์ธรรมสังเขป
 
Onanong Triworapan
Onanong Triworapan
วันที่  30 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34522
อ่าน  154

หนังสือปรมัตถธรรมสังเขปของท่านอาจารย์สุจินต์ ยังมีเหลือไหมคะ และจะสั่งซื้อได้ทางไหนคะ รบกวนด้วยคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

หนังสือ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมบรรณาการ นั้น ท่านที่สนใจ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือเล่มที่ตนเองต้องการได้ รวมถึงหนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป ด้วย ซึ่งตอนนี้พิมพ์เป็นครั้งที่ ๘ แล้ว ยังมีเพียงพอสำหรับผู้ที่สนใจ

ดังนั้น ขอให้ติดต่อที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โทร. ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ เพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้รับ เพื่อจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป ครับ


...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ่านออน์ไลน์ หรือ ดาวน์โหลด...

ปรมัตถธรรมสังเขป

ความสำคัญของจิต - คำอธิบายจิต - วิถีจิต ทวาร วัตถุ - ชาติของจิต - จิต ๘๙ จำแนกเป็น ๔ ชาติ กิจของจิต - อรรถของจิต - ภูมิของจิต - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรม - สัมปยุตตธรรม - คำอธิบาย อสังขาริก และ สสังขาริก - จิตต่างกันโดยสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุ - จิตต่างกันโดยนัยของโสภณะและอโสภณะ - จิตต่างกันโดยนัยของโลกิยจิตและโลกุตตรจิต - อรรถของจิตประการที่ ๕ “ชื่อว่า จิตเพราะกระทำ ให้วิจิตร” - จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท - เจตสิก ๕๒ ประเภท - รูป ๒๘ ประเภท - สมถภาวนา - วิปัสสนาภาวนา - แนวทางเจริญวิปัสสนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 4 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาในกุศลยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เฉลิมพร
วันที่ 9 ก.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ