สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด คือได้เข้าใจพระธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  9 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34381
อ่าน  73

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๖๓]

สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด คือได้เข้าใจพระธรรม


ทุกคนต้องตาย แต่ก่อนตายควรจะเป็นกุศล แล้วถ้ายิ่งมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็ยิ่งมีสิ่งซึ่งได้ประโยชน์จริงๆ จากการเกิดมาที่แผ่นดินนี้ โลกนี้ ชาตินี้ ก็คือได้เข้าใจพระธรรม นอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นสาระ เพราะว่าทุกอย่างก็หมดไปไม่เหลือผ่านไปหมด ตั้งแต่เด็กมีอะไรเหลือ แม้แต่ทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ที่เข้าใจว่ามีก็สามารถที่จะอันตรธานไป (หายไป) ตามเหตุตามปัจจัยเมื่อไหร่ก็ได้ ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แม้แต่กายที่ยึดถือว่าเป็นเรา เป็นแต่เพียงที่อาศัยเกิดของจิต ซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ (ว่า) เป็นของเราจริงๆ หรือเปล่า?

ไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดใดๆ ทั้งหมดก็ตาม ก็คือว่าถ้าไม่มีจิตกายนี้จะทำอะไรไม่ได้เลย กายไม่ใช่สภาพรู้ในขณะที่ไม่มีจิต ฉันใด แม้ขณะที่มีจิต กายก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลย เพราะฉะนั้นให้รู้ความจริงว่าเกิดมากินนอน ทำติดข้องจริงหรือเปล่า ทำทุกอย่างแล้วก็หายไป ทำอะไรไว้ก็ไม่รู้ ใช่ไหม? และผลของสิ่งที่ทำเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ก่อนที่จะจากก็ทำมากมายไมรู้ทำอะไรบ้าง แล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเปล่า แต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด คือได้เข้าใจพระธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ