แม้กุศลเพียงเล็กน้อย ก็เป็นโอกาสที่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  14 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34417
อ่าน  74

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๖๗]

แม้กุศลเพียงเล็กน้อย ก็เป็นโอกาสที่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้


เพียงเข้าใจถูกว่าขณะใดที่ดีไม่เกิดกุศลไม่เกิด ขณะนั้นเป็นอกุศล เพียงเข้าใจอย่างนี้ ประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยหรืออกุศลแม้เพียงเล็กน้อยหรือเปล่าในขณะที่ไม่ทำดี

เคยเป็นคนที่ไม่ได้เบียดเบียนใคร แต่ไม่ได้ทำดีอะไรเล็กๆ น้อยๆ คิดว่าไม่เป็นไร ไว้ทำความดีใหญ่ๆ ก็แล้วกันใช่ไหม? แต่ว่าตามความเป็นจริง ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆ ขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแล้ว และอกุศลทุกประเภทก็มีความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังพระธรรมแล้วก็ไม่เข้าใจตามที่ได้ทรงแสดงไว้ เพราะยังมีอวิชชามากมายที่ได้สะสมมาจึงกั้นไม่ให้สามารถเข้าใจทุกคำที่กล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป รู้เลยว่าอะไรกั้น? คือความไม่รู้หรืออวิชชาที่สะสมมานานมาก เพราะฉะนั้นเมื่อมีอวิชชา ก็มีโลภะ มีโทสะ เพราะฉะนั้นทั้งวันก็ลองดูพิจารณาเข้าใจให้ถูกตามความเป็นจริงว่าอกุศลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ อวิชชาเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ แล้วหวังจะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเป็นไปได้ไหม? แต่ถ้าไม่ประมาทเริ่มเห็นว่าแม้กุศลเพียงเล็กน้อยก็เป็นโอกาสที่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้ เพราะเหตุว่ากุศลเกิด อวิชชาก็จะค่อยๆ ลดน้อยลงพร้อมทั้งกิเลสอื่นๆ ด้วย

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 17 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ