พระภิกษุจะไม่มีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัสถ์

 
khampan.a
วันที่  7 มิ.ย. 2564
หมายเลข  34367
อ่าน  208

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๖๑]

พระภิกษุจะไม่มีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัสถ์


คำธรรมดาง่ายที่สุด ใครได้ยินก็ต้องรู้ว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์ หรือใครคิดว่าเหมือนกันใช่ไหม? เพราะฉะนั้นธรรมดาที่สุด ก็คือว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่ทั้งหมดทุกประการ คือคฤหัสถ์มีเงินมีทองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ว่าพระภิกษุผู้สละ คำนี้ถ้าไม่สละเป็นภิกษุไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทั้งๆ ที่ไม่สละก็เป็นภิกษุ มีเงินทอง มีทรัพย์สมบัติมีผู้คนบริวาร มีรถยนต์บ้านช่องคฤหาสน์ต่างๆ แล้วก็จะเป็นภิกษุนั่นไม่ใช่เลย

ด้วยเหตุนี้แต่ละคำต้องตรง แม้ในเบื้องต้นซึ่งไม่ยาก แค่ว่าพระภิกษุก็ต้องไม่ใช่คฤหัสถ์ เพราะฉะนั้นจะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ไม่น่าจะเป็นที่สงสัยเลยว่าเมื่อเป็นพระภิกษุ เป็นศากยบุตร (คือบุตรที่เกิดจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติอย่างไรบุตรต้องประพฤติตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินทองหรือเปล่า? เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะสงสัยเลยว่าชีวิตของพระภิกษุต้องต่างจากคฤหัสถ์ มิฉะนั้น จะเป็นภิกษุทำไม

พระภิกษุกับคฤหัสถ์ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหม? การช่วยสังคมของพระภิกษุต่างกับการช่วยสังคม ของคฤหัสถ์หรือเปล่า? นี่ก็ชัดเจน ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง แต่ปัญหามาจากความไม่รู้ เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้อง คือต้องรู้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่ว่าพุทธบริษัท ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นหมู่คณะของชาวพุทธที่ได้ศึกษาธรรม มี ๔ พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาล (ได้แก่) ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในเมื่อยุคนี้สมัยนี้ไม่มีภิกษุณีก็ยังคงมีภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ต้องต่างกัน มิฉะนั้นแล้วก็เหมือนกัน จะต้องมี ๓ มี ๔ ทำไม แต่นี่พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธบริษัทที่เป็นพระภิกษุ ต่างทำหน้าที่ของตนหน้าที่แยกกันไหม? หน้าที่ของคฤหัสถ์ คฤหัสถ์ก็ทำหน้าที่ คฤหัสถ์ทำหน้าที่ของบรรพชิตอย่างพระภิกษุได้ไหม? ไม่ได้ พระภิกษุก็จะทำหน้าที่อย่างคฤหัสถ์ได้ไหม? ไม่ได้ แล้วถ้าพระภิกษุไม่ศึกษาธรรมไม่เข้าใจพระวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส จะช่วยคฤหัสถ์อย่างไร? ช่วยสงเคราะห์แบบคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่บรรพชิต


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Dechachot
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 8 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ