MP3 ออกใหม่ ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๕
 
มศพ.
วันที่  31 พ.ค. 2564
หมายเลข  34326
อ่าน  139

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแผ่น MP3 ออกใหม่
 

ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๑๕

ตอนที่ ๘๔๑ ถึง ๙๐๐

*จากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ระหว่าง พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึง  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะวิทยากรมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 841

พื้นฐานพระอภิธรรม ตอนที่ 842MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ