อยากเข้าถึงธรรมให้ลึกกว่าปัจจุบัน
 
ภวัต
ภวัต
วันที่  1 พ.ค. 2564
หมายเลข  34164
อ่าน  91

ผมอยากเข้าถึงธรรมให้ลึกกว่าปัจจุบันที่ผมเข้าถึงอยู่ตอนนี้ ด้วยปัจจัยที่ผมต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวคนเดียวทั้งบ้าน

1. แม่อายุ 70

2. ลูกอายุ 4 ขวบ เข้าเรียนปีนี้

3. ภรรยา

4. น้องภรรยาผม (พิการ)

ผมพยายามอดทนเพื่อทุกคนที่อยู่ข้างหลังผม ที่ไม่ใช่บุพการี จะเป็นอะไรกับสิ่งที่ผมอยากจะเข้าถึงธรรมให้มากขึ้นมั้ยครับ

ภวัต เชาวดี


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 พ.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ควรที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่า ธรรมคืออะไร ให้เข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจคำว่า ธรรม คือ อะไร ก็จะทำให้ศึกษาพระธรรมส่วนอื่นๆ ได้เข้าใจมากขึ้น ไม่เข้าใจผิดว่าจะต้องไปแสวงหาธรรมจากที่อื่น เช่น ตามสถานที่ต่างๆ เพราะธรรมคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน

ธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เช่น จิตเห็น (นาม) การเห็น สี (รูป) จิตได้ยิน (นาม) ได้ยิน เสียง (รูป) เป็นต้น ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าใจว่ามีแต่ธรรม และธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน ก็สามารถที่จะน้อมไป ที่จะเข้าใจถูกในพระธรรมส่วนต่างๆ เพราะไม่มีเราที่จะทำ มีแต่ธรรม ที่ทำหน้าที่

ดังนั้น การปฏิบัติ ก็จะถูกต้องตามไปด้วยครับ เพราะฉะนั้น เริ่มจากการเข้าใจคำว่า ธรรม คืออะไร เมื่อเข้าใจตรงนี้ ก็จะทำให้เข้าใจพระธรรมส่วนอื่นๆ ได้โดยถูกต้อง ครับ

ขออนุโมทนา ที่ร่วมสนทนา ได้เข้ามาเป็นสมาชิก และสนใจพระธรรม ครับ

เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ

จะเริ่มต้นศึกษาธรรมะอย่างไร

ศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจอะไร

ธรรมะ ปรมัตถธรรม อภิธรรม

ปรมัตถธรรม คือ สิ่งที่มีจริง

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

เริ่มต้นศึกษาธรรมอย่างไรดี

สำหรับผู้เริ่มต้น

แด่ ... ผู้เริ่มต้น

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 พ.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม ไม่ง่าย ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์จริงๆ มีความอดทน มีความเพียร มีความจริงใจที่จะฟัง ที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาท

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเรื่องที่ละเอียด ลึกซึ้ง แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ ตามความเป็นจริง ทั้งหมดทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง อันเป็นธรรมที่ละเอียดยิ่ง ที่หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตน ไม่ได้เลย สำคัญที่ความเข้าใจถูก เห็นถูกของผู้ที่ได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง ถ้าเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ศึกษาด้วยความตั้งใจ ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ

สำคัญ คือ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษาพิจารณาไตร่ตรอง ไม่ว่างเว้นจากการฟังพระธรรม และมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษาว่า เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้น เมื่อตั้งต้นถูก ก็ดำเนินไปในความถูกต้องโดยตลอด พร้อมกันนั้น การเข้าใจธรรม ยิ่งเกื้อกูลให้เป็นคนดียิ่งขึ้น ทำในสิ่งที่ควรทำ เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 1 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก 

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

การที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม ทำให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ จากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ควรสั่งสมไปทุกภพทุกชาติ นั่นก็คือ กุศล (รวมถึงการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันด้วย)

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ