อาบัติ ๕ มาสก
 
แหม่มค่ะ
วันที่  11 เม.ย. 2550
หมายเลข  3407
อ่าน  3,139

ปาราชิกบทที่ ๒  ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการ ๕   คือ ทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหน ๑  รู้ว่าผู้อื่นหวงแหน ๑  ทรัพย์มีค่ามากได้ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก   จิตคิดลัก ๑  ทำให้เคลื่อนจากฐาน ๑    

ขอเรียนถามว่า  ทำไมทรัพย์ต้องมีราคา ๕ มาสก ถ้าทรัพย์ราคาต่ำกว่านั้นไม่อาบัติหรือ ถ้าเทียบราคา มาสกเท่ากับเท่าไร


Tag  การถือเอาทรัพย์ ปราชิก พระวินัยบัญญัติ อาบัติ อาบัติปาราชิก เงิน 5 มาสก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 12 เม.ย. 2550

สิกขาบทปาราชิกที่ ๒  ภิกษุถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย ด้วยมูลค่าของทรัพย์ ๕ มาสก จึงเป็นที่ตั้งของอาบัติปาราชิก  ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ถึงอาบัติปาราชิก แต่เป็นอาบัติรองลงมา คือ อาบัติถุลลัจจัย และทุกกฏ การกำหนดโทษที่หนัก คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุ (ปาราชิก) ต้องมีมูลค่าสูง คือ  ยุคนั้น ทางบ้านเมืองกำหนดโทษของผู้ที่ขโมยของผู้อื่น  สิ่งของนั้นจะต้องมีมูลค่า ๕ มาสกขึ้นไป  สำหรับทางธรรมก็เช่นกัน  จะต้องโทษหนัก  วัตถุที่ขโมยต้องมีมูลค่า ๕ มาสก  จึงเป็นวัตถุแห่งปาราชิก  สำหรับการเทียบราคาในปัจจุบัน มีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันตามยุคสมัย  แต่ที่ถือเป็นมาตรฐานทุกยุค คือ น้ำหนักทองคำกับข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด คือ เอาข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ดมาชั่ง  ได้น้ำหนักเท่าไหร่  น้ำหนักทองคำเท่านั้นตีเป็นเงินออกมา ในยุคนี้ ๕ มาสก ควรจะมีมูลค่าหลายพันบาท

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 เม.ย. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2550

ถ้าทรัพย์นั้นมีราคาน้อย  ไม่ถึง 4 มาสก ก็อาบัติเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระ  คือแก้ไขได้   ให้ปลงอาบัติกับพระภิกษุด้วยกัน  บอกว่าวันนี้ผมได้ลักทรัพย์ไปเท่านี้แล้วเอาไปคืน  ต่อไปจะสำรวมระวังไม่ทำอีก  เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แหม่มค่ะ
วันที่ 13 เม.ย. 2550

คำอธิบายเพิ่มเติมจาก  สมันตปาสาทิกาอรรถกถา  วินย.  มหาวิ. ๑/๒/๗๗/-๒๕๓

     ๑๐.ครั้งนั้นในกรุงราชคฤห์ ๒๐ มาสก เป็น หนึ่งกหาปนะ เพราะฉะนั้น ห้ามาสก จึงเป็นหนึ่งบาท  ด้วยลักษณะนั้น  ส่วนที่สี่ของกหาปนะพึงทราบว่าเป็นหนึ่งบาท
     ๑๑.พระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก็จักทรงบัญญัติปาราชิกข้อที่ ๒ ด้วยราคาบาทเดียว ปาราชิกมี ๔ ข้อเหมือนกัน แต่ละข้อก็มีเนื้อความเหมือนกัน

                                                       

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 เม.ย. 2550
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 5 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 28 มี.ค. 2554

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
water
วันที่ 23 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ