เกื้อกูลด้วยพระธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  23 ก.พ. 2564
หมายเลข  33777
อ่าน  26

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๗๓]

เกื้อกูลด้วยพระธรรม


ถ้าจะมีคนเข้าใจพระธรรมสักคนหนึ่ง ความทุกข์ยากที่คนอื่นคิดว่าลำบากเหลือเกินก็คงจะไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหม? เพราะว่าประโยชน์ที่เขาได้รับในชีวิตมากมายมหาศาลที่จะมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆ ไปในสังสารวัฏฏ์

เพราะฉะนั้น ทุกคนก็คงพร้อมเพรียงกันที่จะช่วยเหลือให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจธรรม ด้วยความอดทน ถ้าผู้ใดได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือพระรัตนตรัยแล้วสามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นด้วย เกิดมาก็คุ้มใช่ไหม? แล้วก็มีค่ากว่าการที่เราจะให้สิ่งอื่นสิ่งใด เพราะว่าถ้าให้สิ่งอื่นสิ่งใดก็เฉพาะในชาตินี้ แต่ว่าถ้าให้ความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปอีก ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ทรงตรัสรู้ และตลอดพระชนม์ชีพทรงให้ประโยชน์กับคนอื่นจากแต่ละคำ แม้ว่าเขาจะอยู่ไกล หรือใกล้ที่ (พระองค์) จะปรินิพพานก็ไม่ละเว้นโอกาสที่จะให้คนอื่นได้รับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาต่อไปในสังสารวัฏฏ์

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ