พูดคำจริงเพื่อเกื้อกูล
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  22 ก.พ. 2564
หมายเลข  33773
อ่าน  43

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๓๗๒]

พูดคำจริงเพื่อเกื้อกูล


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรม เป็นอนัตตา (ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร) เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิด ควรติไหม? แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ตรัสคำว่าภิกษุลามก (ภิกษุผู้ต่ำทราม ชั่ว) หรือเปล่า? ติหรือเปล่า? ติความลามก (ความต่ำทราม ความชั่ว) ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นติธรรม คือ สิ่งที่ไม่ดีจะบอกว่าดีไม่ได้

แล้วต้องรู้ด้วยว่า ทำไมพูด (คำจริง) บางคนก็บอกว่ารู้แล้วก็อย่าพูดสิ จะเป็นประโยชน์ไหมถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วไม่ทรงแสดงพระธรรม เป็นประโยชน์ไหม? เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงประโยชน์ว่าประโยชน์คือพูด เพื่ออะไร? เพื่อให้คนเข้าใจถูกต้องนี้แน่นอนที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดก็ไม่เข้าใจแล้วเข้าใจผิดต่อไป มิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมให้คนที่เข้าใจผิดได้เกิดความเข้าใจถูกหรือ ถ้าพระองค์คิดว่าไม่ควรจะต้องพูดสิ่งที่ถูก เพราะฉะนั้นทำตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า? เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวถึงพระองค์ เป็นการเคารพอย่างยิ่งในพระคุณที่ได้ทรงแสดงความจริง เพราะฉะนั้นมุ่งหวังที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องละทิ้งสิ่งที่ผิด เป็นประโยชน์ไหม?

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 23 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ